Kendt fynsk entreprenør dømt til at betale millionbøde

Skjøde Knudsen og Jorton overtrådte konkurrenceloven ved at udveksle priser. De skal sammenlagt betale fem millioner kroner i bøde, fastslår Østre Landsret.

Det fynske entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen blev tirsdag formiddag dømt for overtrædelse af konkurrenceloven.

Det er en overraskende vending i forhold til sagens udfald i Odense Byret.

For godt et år siden blev Aarhus-firmaet Jorton og Skjøde Knudsen frifundet i byretten i Odense, og sagen blev derefter anket af Bagmandspolitiet (Søik).

Det skete, efter at Bagmandspolitiet havde krævet bøder på henholdsvis ni og ti millioner kroner til de to firmaer, fængselsstraffe på otte og seks måneder til to af de tiltalte og en bødestraf på 25.000 kroner til den sidste tiltalte.

Østre Landsret har besluttet, at Skjøde Knudsen skal betale en bøde på to millioner kroner og Jorton en bøde på tre millioner kroner.

To medarbejdere, der var ansat i de to firmaer, da priserne blev koordineret, skal betale bøder på henholdsvis 75.000 og 50.000 kroner.

Den hovedtiltalte - en medarbejder hos Skjøde Knudsen - der ikke længere er ansat i firmaet, udvekslede ad flere omgange oplysninger med to medarbejdere i Jorton.

Først to gange i januar-marts 2012.

Her handlede det om en apterings-entreprise på Syddansk Universitet i Kolding, hvor Skjøde bød 49,7 millioner uden moms, mens Jorton bød 43,9 millioner kroner.

I et andet tilfælde udvekslede man ifølge Bagmandspolitiet bud, da Skjøde Knudsen bød 36,1 millioner kroner på en rå-entreprise på Syddansk Universitet, mens Jorton afgav 34,9 millioner kroner i bud.

Ved en tredje entreprise på Sanderumskolen i august 2013 gentog historien sig, da Jorton bød godt en million kroner på en murerentreprise, mens Skjøde Knudsen gav et bud knap 50.000 kroner under.

Det sidste af forholdene falder under den nye konkurrencelov, der blev skærpet væsentligt i marts 2013, så kartelvirksomhed nu kan straffes med fængsel i op til halvandet år og ikke som tidligere kun med bøde.

Desuden kan bøderne i dag i grove træk ganges med ti i forhold til tidligere praksis.

Byretten vurderede, at det ikke var bevist, at prisudvekslingen var sket for at begrænse konkurrencen, og at det rent faktisk fik følger for for den frie konkurrence.

For godt nok udvekslede Jorton og fynske Skjøde Knudsen priser, men der blev ikke indgået aftaler om, hvordan der skulle bydes, og ingen af de bygherrer, der modtog buddene, led skade, da ingen af de to firmaer vandt licitationerne. Og uanset at der blev udvekslet priser, var der flere andre bydere, og dermed var konkurrencen ikke begrænset.

Men nu har Østre Landsret som nævnt ændret dommen.

Efterfølgende har Skjøde Knudsen indskærpet for sine ansatte, at man ikke ønsker tilsvarende sager.

Der er indført et internt uddannelsesprogram, en whistleblower-ordning, udnævnelse af en compliance-ansvarlig samt kontrolprocedurer.