Fynsk firma tiltalt for kartelaftale på vejstribe-opgaver

Et fynsk entreprenørselskab er blandt andet tiltalt for at bryde konkurrenceloven. Torsdag begynder sagen i Københavns Byret

To af de største danske entreprenørselskaber inden for vejmarkering er tiltalt for kartelaftale af grov beskaffenhed. Torsdag begyndte retssagen i Københavns Byret.

Det drejer sig blandt andet om det fynske firma LFK Vejmarkering A/S, der i dag hedder GVCO ApS, som har hovedsæde i Rudkøbing på Langeland. Mens det andet firma i sagen er Eurostar Danmark A/S, der har en afdeling i Odense. 

Ifølge Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, der også er kendt som Bagmandspolitiet, er der tale om grov beskaffenhed. Dette skyldes, at de to firmaer i forbindelse med en vejmarkering i 2014 to gange afgav samlet bud. 

Firmaer og tre chefer tiltalt

De to firmaer samt tre chefer er tiltalt for brud på konkurrenceloven.

Der er derfor tale om en straffesag, og her vil Bagmandspolitiet ifølge anklageskriftet stille krav om en bødestraf til firmaerne.  

De tre chefer, der også er på anklagebænken i sagen, risikerer ligeledes at blive idømt fængsel. De tiltalte chefer er direktøren for Eurostar Danmark A/S samt to chefer fra daværende LKF Vejmarkering. De nægter sig alle skyldige.

Sagen endte hos Højesteret

Sagen bunder i en konsortieaftale fra marts 2014 om et udbud fra Vejdirektoratet, som handlede om opgaver med vejmarkering i tre af direktoratets fem distrikter. Konsortiet blev vinder af udbuddet med den samlet set laveste pris på de tre distrikter.

Sagen endte med, at den øverste domstol skulle vurdere, om det var rigtigt, da Konkurrencenævnet afgjorde, at firmaerne handlede i strid med et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler ved aftalen i marts 2014.

Højesteret konkluderede, at de to firmaer i forhold til udbuddet måtte anses for at være konkurrenter. Ifølge retten måtte aftalen i sig selv anses for at have haft en konkurrencebegrænsning til formål.

At male striber på statslige veje som motorveje, hovedlandeveje og broer er ikke nogen lille forretning. Markedet for vejmarkering omsatte i 2014 årligt for cirka 200 millioner kroner ifølge en dom, som Sø- og Handelsretten har afsagt i sagen.

Advokaten for Eurostar oplyser, at virksomheden ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt, mens advokaten for GVCO ApS oplyser, at GVCO vil frifindes.

Straffesagen ventes afsluttet på den anden side af nytår.