Fynsk forureningssag kan blive dyr for virksomheder

Virksomheden Uniscrap er blevet pålagt at rydde op på to fynske grunde. Begge grunde havde genvindingsvirksomheden forurenet for år tilbage. Afgørelsen kan betyde at flere virksomheder nu bliver bedt om at rydde op efter gammel forurening. \"Det er dybt problematisk\", siger professor Peter Pagh.

-

Virksomheden Uniscrap er blevet pålagt at rydde op på to fynske grunde. Begge grunde havde genvindingsvirksomheden forurenet for år tilbage. Afgørelsen kan betyde at flere virksomheder nu bliver bedt om at rydde op efter gammel forurening.
\"Det er dybt problematisk\", siger professor i miljøret Peter Pagh.

\"Mindre virksomheder risikerer ruinering, fordi nogle myndigheder nu vil synes, at de kan begynde sager om gammel forurening. Det er ualmindelig uacceptabelt\", siger Peter Pagh til Ingeniøren.

Afgørelse ophævet
Fyns amt pålagde for nogle år siden Uniscrap at rydde op på de forurenede grunde. Men den sag blev afvist i Miljøstyrelsen, da forureningen var fra før 1992. Det er Miljøstyrelsens afgørelse som Miljøklagenævnet nu har omgjort. Grundene ligger på henholdsvis Kuopiovej i Svendborg og på Tolderlundsvej i Odense.

\"Situationen skaber en enorm usikkerhed på retsområdet, og vi risikerer, at den situation varer i fire-fem år, indtil der falder en domstolsafgørelse,\" siger Peter Pagh.