I det fynske folks tjeneste

Fynsk fremstød for bioenergi

En fynsk arbejdsgruppe tager nu fat på at fremskaffe argumenter, der skal overbevise regeringen om mulighederne i at omdanne planter til forskellige former for energi.

Fynsk arbejdsgruppe vil overbevise regeringen om fordelene ved bioenergi

Store fordele ved bioenergi

Arbejdsgruppen blev nedsat tirsdag på et møde arrangeret af De Fynske Landboforenigner.

Deltagerne i mødet var politikere, repræsentanter for landbrug og industri.

De ser alle en stor fremtid i bioenergi fremstillet af raps, korn og roer. Dels for landbruget, som kan tjene gode penge på udnyttelse af brakarealer, men også for miljøet og hele samfundet.

Bioenergi kan nemlig erstatte store mængder benzin, hvis det for eksempel anvendes som brændstof til biler og maskiner.

Samtidig kan der skabes arbejdspladser på fabrikkerne, der skal fremstille bioenergien. For eksempel den lukkede Assens Sukkerfabrik.

Økonomien skal på plads

Hidtil har regeringen ikke ønsket at fremme brugen af bioenergi ved for eksempel at nedsætte afgiften.

Det er det, den fynske arbejdsgruppe nu vil tage fat på at ændre.

Blandt deltagerne på tirsdagens møde var folketingsmedlem for venstre Lars Chr. Lilleholt, som er positiv overfor projektet.

- Jeg ser et stort potentiale i bioenergi og presser på alt hvad jeg kan for at få regeringen med på ideen. Men en afgiftslettelse kan betyde farvel til hundreder af millioner kroner, så der skal gode argumenter til for at overbevise en finansminister om, at det er en god ide, siger han.

En af de vigtigste opgaver for arbejdsgruppen er at gøre rede for økonomien i at anvende bioenergi.

- Hvis der ikke er økonomi i at bruge bioenergi, nytter det ikke noget, siger han.