Fynsk fremstød i Kina

Et bredt udvalg af repræsentanter fra erhvervslivet og Syddansk Universitet rejser i slutningen af juni sammen med en delegation fra Fyns Amt med amtsborgmester Jan Boye i spidsen på markedsbesøg i Guangdong-provinsen i det sydlige Kina.

-

Et bredt udvalg af repræsentanter fra erhvervslivet og Syddansk Universitet rejser i slutningen af juni sammen med en delegation fra Fyns Amt med amtsborgmester Jan Boye i spidsen på markedsbesøg i Guangdong-provinsen i det sydlige Kina.

I Kina skal amtsborgmester Jan Boye underskrive en samarbejdsaftale mellem Fyns Amt og Guangdong Provinsen, og en række fynske erhvervsvirksomheder har valgt at benytte muligheden for at udnytte anledningen til at skabe kontakter til det kinesiske marked.

Bred samarbejdsaftale
Den samarbejdsaftale, som Jan Boye skal underskrive, omfatter en række områder som for eksempel bioteknologi, robotteknologi, kultur og miljø samt generel erhvervskontakt.

Besøget i Kina omfatter også et erhvervsseminar med deltagelse af kinesiske erhvervsorganisationer, virksomheder og konkrete virksomhedsbesøg, hvor de deltagende virksomheder kan afdække markedsmuligheder og knytte kontakter til kinesiske myndigheder og virksomheder.

Samtidig skal delegationen undersøge mulighederne for at skabe yderligere samarbejde mellem Syddansk Universitet og den store satsning, der foregår i Kina omkring modernisering af traditionel kinesisk medicin.

Store muligheder
Flere danske og fynske virksomheder samt organisationer har allerede opbygget relationer til såvel Kina som Guangdong provinsen, f.eks. inden for vandmiljø, bioteknologi og robotteknologi.

Mulighederne er dog mange, idet Guangdong provinsen har en række nøgleindustrier inden for områder som møbler, maskinproduktion, marine industri, kemikalier, tekstiler og elektronik.

Markedsbesøget i Guangdong provinsen er arrangeret i tæt samarbejde mellem Det Danske Generalkonsulat i Guangzhou, Green City Denmark A/S, Fyns Erhvervscenter og Fyns Amt. For erhvervsdelen modtages støtte fra Det danske Udenrigsministeriums eksportstøttemidler.