Fynsk gruppe vil overtage lodseriet på Storebælt

En gruppe lodser og shippingfolk i Svendborg er parat til at udføre lodsopgaver på Storebælt og presser på for en privatisering af området. Det er der lagt op til efter at Rigsrevisionen og Konkurrencestyrelsen har kritiseret Farvandsvæsenet, der nu har opgaven, for at være for dyr og ineffektiv.

-

En gruppe lodser og shippingfolk i Svendborg er parat til at udføre lodsopgaver på Storebælt og presser på for en privatisering af området. Det er der lagt op til efter at Rigsrevisionen og Konkurrencestyrelsen har kritiseret Farvandsvæsenet, der nu har opgaven, for at være for dyr og ineffektiv.

Flere aktører står klar i kulissen til at tilbyde lodsassistance på Storebælt og Øresund, hvis området lægges ud i fri konkurrence. Blandt dem er gruppen af lodser og shippingfolk i Svendborg. De er indtil videre anonyme, men repræsenteres af advokatfirmaet Borch & Pedersen, Svendborg, skriver Dagbladet Børsen, tirsdag.

Måske retssag
Gruppen presser på for en privatisering, fordi de mener, at det er muligt for alle at tilbyde udenlandske skibe assistance på Storebælt under de gældende regler.

Det har Farvandsvæsenet afvist. Derfor har Svendborg-gruppen klaget til Forsvarsministeriet. Svaret ventes i næste uge og alt efter, hvordan det bliver, kan det ende med en retssag.

Dyr og ineffektiv
Rigsrevisionen og senest Konkurrencestyrelsen har kritiseret Farvandsvæsenet for at være for dyr og ineffektiv. Det kan medvirke til at mange udenlandske skibe ikke tager lods ombord, hvilket bringer sikkerheden i fare, når skibene passerer de smalle farvande.

Prisen for en lodsning varierer alt efter skibets størrelse, men kan løbe helt op i 70.000 kroner. De private aktører mener at fri konkurrence kan bringe prisen ned på det halve.

Det ventes at Konkurrencestyrelsen i november vil anbefale en privatisering af lodsvæsenet i danske farvande. I følge dagbladet Børsen tegner der sig på forhånd et politisk flertal for privatisering i Folketinget.