Fynsk håb om ny skiltelov

En gruppe fynboer drog torsdag til Christiansborg for at påvirke politikerne til at ændre loven om skiltning på landet. Fynboerne vendte hjem med et håb om, at loven ændres næste år.

Optimisme efter besøg i Folketinget

Fynske handlende og politikere var torsdag på besøg på Christiansborg for at påvirke politikerne til at ændre loven om reklameskilte i landdistrikterne.
De vendte hjem med et håb om, at loven ændres næste efterår. I mødet deltog Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti.
"Det tyder på, at skiltereglerne bliver administreret ekstra hårdt på Fyn. I hvert fald var vi her på Christiansborg ikke så bevidste om dette problem. Men det er vi nu. Jeg vil tage sagen op med miljøminister Svend Auken," lovede Socialdemokratiets Margot Torp.
De fynske skilteforkæmpere ønsker, at det skal være tilladt at skilte langs landevejene - hvis blot en række begrænsninger er overholdt. Deres ønskeseddel ser bl.a. således ud:
Der må maksimalt opsættes fire skilte pr. vejkryds.
Skiltene skal have en ensartet størrelse.
Opsætning af skilte varetages af amter og kommuner.
Der betales for skiltningen.
Gruppen af fynboer var tilfreds med politikernes modtagelse.
"Vi blev forstået, og vi blev lyttet til," siger Poul Højgaard fra Arbejdsgruppen for henvisningsskilte.