Fynsk interesse i ny radiokanal

Danmarks nye radiokanal i udbud. Fynske Medier er interesseret.  

En radio med "nyheds-tale-profil"

Udbudsrunden gik i dag i gang og den 8 april står det klart hvem, der skal drive Danmarks nye radiokanal - i folkemunde døbt Radio Møller.
Ansøgningerne skal være afleveret den 28. februar, og blandt ansøgerne vil man finde Fynske Medier.
Men visse krav skal opfyldes. Kanalen skal have en nyheds-tale-profil og så skal ansøgeren anskueliggøre kvaliteten og realiteten i planen
for driften, størrelsen af det tilskud, ansøgeren tilbyder at
kunne drive kanalen for, og indholdet af de tilbudte programmer.
De tre delkriterier skal vægtes henholdsvis 35 procent, 25
procent og 40 procent ved Radio- og TV-nævnets bedømmelse af
ansøgningerne, skriver Ritzau.
Fynske Medier er i skarp konkurrence med at få fingre i kanalen.  JP/Politikens Hus og TV2 har tidligere meddelt, at de er
interesseret. Det samme er Information.