I det fynske folks tjeneste

Fynsk kystsikring et forbillede for andre

Et projekt med kystsikring af Seden Strandby ved Odense Fjord fremhæves som et godt eksempel på, hvordan kystsikring kan rumme betydelig merværdi for omgivelserne.

Seden Strandby lever i konstant frygt for oversvømmelser

Odense Fjord er et af 10 statsligt udpegede områder med særlig risiko for store tab ved oversvømmelser.

Det ved de alt om i Seden Strandby, hvor beboerne i de 142 ejendomme lever med frygten for oversvømmelse, når vinden står i den forkerte retning.

De tre kommuner langs fjorden, Odense, Nordfyn og Kerteminde, har lavet en risikostyringsplan, der nu skal omsættes til handling - blandt andet etablering af et dige i Seden Strandby, skriver Altinget.dk

Projektet fremhæves af Jørn Pedersen, Venstre, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kommunerns Landsforening, som et forbillede for tilsvarende projekter.

For der bliver ikke bare lavet et dige. I projektet indgår også at forbedre naturen og åbne området for offentligheden med 400 meter nye stier, et observationstårn og informationstavler.

Samtidig kommer det vandmiljøet i Odense Fjord til gode, fordi udledningen af kvælstof nedbringes ved at genslynge 800 meter vandløb.  

- Her er et eksempel på, at sikring mod oversvømmelse tjener flere formål. Det er også et godt eksempel på fælles finansiering. Mangel på penge har lagt mange projekter i graven. Vi skal undgå, at det sker med vigtige kystsikringsprojekter, skriver Jørn Pedersen i Altinget.dk. og tilføjer:

- Sikringen mod oversvømmelse er det grundlæggende. Når sikringen samtidig giver ekstra gevinst til lokalområdet, er løsningerne fuldkomne.