Fynsk lufttrafik: Færre passagerer fra Beldringe

HC Andersen Airport fik driftsoverskud i 2018, men først efter tilskud på 12,8 millioner kroner fra staten, Odense og Nordfyns Kommune.

Der var masser af aktivitet i HCA Airport i 2018.

Det afspejlede sig i en stigning i starter og landinger fra 7.116 til 7.786 og en omsætningsfremgang på 3,8 procent.

Aktiviterne var dog ikke nok til opretholde omsætningen i lufthavnen, der samlet set faldt fra 7,4 til 5,6 millioner kroner.

Alligevel kom lufthavnen ud af 2018 med et overskud på 615.000 kroner i forhold til et underskud på 247.000 kroner i 2017. Det fremgår af ledelsesberetningen.

Lufthavnen har blandt andet sparet på personale- og andre omkostninger. Men der var færre passagerer, der benyttede lufthavnen, nemlig 24.433 - et fald på 3,3 procent.

Dronerne er ude af regnskabet

Den væsentligste årsag til faldet i omsætningen er dog, at droneaktiviteterne blev lagt ind i et selvstændigt selskab UAS Denmark med tilknytning til Erhvervshus Fyn. Dermed forsvandt en omsætning på 1,8 millioner kroner i forhold til 2017.

Lufthavnen får årligt 12,8 millioner kroner i støtte fra staten, Nordfyns Kommune og Odense Kommune.

Derudover havde HCA Airport i 2018 blandt andet indtægter på 1,4 millioner kroner fra lejerne i lufthavnen.

Ejerne har i årets løb styrket lufthavnen yderligere med et økonomisk tilskud på to millioner kroner. Lufthavnen beskæftiger, hvad der svarer til 16 heltidsansatte og har en egenkapital på godt 12 millioner kroner.

Det fremgår ikke af ledelsesberetningen, hvad lufthavnens direktør og bestyrelse forventer sig af de kommende år.