I det fynske folks tjeneste

Fynsk lystfiskerturisme skal undersøges

De samfundsmæssige gevinster ved at satse på lystfiskerturisme skal nu kortlægges i en ny rapport. Erfaringerne fra Fyn viser, at lystfiskerturisme både giver bedre miljø, skaber arbejdspladser og giver indtægter lokalt og nationalt.

Det fynske ørredeldorado giver bedre miljø, flere indtægter og skaber arbejdspladser.

Det er Fødevareministeriet og organisationen Fishing Denmark, der vil iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af lystfiskerturismens indvirkning på miljø og samfund.

- Rapporten skal give et udgangspunkt for at diskutere lystfiskeriets udvikling, den vil give en oversigt over de samfundsøkonomiske muligheder i fiskeriet og forsyne os med et bedre grundlag for investeringer i naturgenopretning, siger fødevareminister Eva Kjer Hansen(V).

Havørred Fyn

Fyn har i mange år haft fokus på at lokke lystfiskere til Fyn gennem projektet "Havørred Fyn", og blandt andet dette projekt vil blive undersøgt til bunds i den nye rapport.

- Vi mærker generelt en stigende interesse fra udlandet, bl.a. fra tyske, hollandske og schweiziske lystfiskere, som gerne vil fiske i de danske vandløb og langs kysten men som ikke ved, hvordan de kommer i gang. Set fra et turismemæssigt synspunkt er der rigtig god ræson i, at vi får et overblik over lystfiskeriet i Danmark, siger admiminstrende direktør for VisitDenmark, Dorte Kiilerich.

Fødevareministeriet håber, at de fynske erfaringer kan spredes ud, så andre landsdele også kan få gavn af at satse på lystfiskerturisme.

- Der er brug for flere tilbud til den type lystfiskere, der ikke så meget går efter kvantitet men efter kvalitet og naturoplevelser. Det er værdifuldt at kunne tilbyde både danske og udenlandske lystfiskere flere fiskemuligheder af samme høje kvalitet, som det vi nu ser på Fyn, og som er under udvikling i flere af de jyske åer, siger Dorte Kiilerich.