Fynsk mammografi-projekt udvides til Sjælland

Onsdag aften skal politikerne i Vestsjælland Amt beslutte, om de vil tilslutte sig det fynske mammografi-projekt. Vestsjællands Amt vurderer, at kvinderne på Vestsjælland får det bedste og billigste tilbud ved at udnytte den fynske mammografi-ekspertice. Odense Universitetshospital håber at kunne udbrede sin ekspertice til hele landet.

-

Onsdag aften skal politikerne i Vestsjælland Amt beslutte, om de vil tilslutte sig det fynske mammografi-projekt. Vestsjællands Amt vurderer, at kvinderne på Vestsjælland får det bedste og billigste tilbud ved at udnytte den fynske mammografi-ekspertice. Odense Universitetshospital håber at kunne udbrede sin ekspertice til hele landet.


Redder liv
Siden 1992 er kvinder mellem 50 og 69 år i Fyns Amt blevet tilbudt mammografiscreening. Fyns Amt var det første amt i landet der tilbød mammografi-screening til alle kvinder. Mammografi-screeningerne kan afsløre brystskræft på et tidligt stadie og dermed redde liv.


Fyns Amt var det første amt i landet der indførte tilbud om mammografi-screening til alle over 50 år. Siden da har også Frederiksberg Amt lavet et lignende tilbud.


OUH må udvide
En arbejdsgruppe i Vestsjællands Amt anbefaler, at Vestsjællands Amt kobler sig på den fynske projekt, fordi Fyns Amt har mere end otte års erfaring på området.


I praksis vil samarbejdet betyde, at Fyns Amt skal indkalde de 35.466 vestsjællandske kvinder mellem 50 og 69 år til screening. Undersøgelserne vil foregå i en mobil screeningsenhed på Vestsjælland, men billederne skal undersøges af eksperterne på Odense Universitetshospital.


For OUH vil aftalen betyde, at der skal ansættes 1-2 læger ekstra og skaffes ét ekstra lokale.


Udbredelse til hele landet
\"Det vigtigste er, at vi som universitetshospital kan tilbyde vores ekspertice til andre amter. Jeg håber da også, at vi på sigt kan tilbyde vores ekspertice på mammografi-området til resten af kongeriget, \" siger fuldmægtig Anders Nordentoft fra Odense Universitetshospital.


Hvis sunhedsudvalget i Vestsjællands Amt godkender aftalen medFyns Amt, vil det koste Vestsjællands Amt 3,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 8,7 mio. kr i årlig drift.


\"Vi tjener ikke direkte penge på aftalen, men det er da interessant at kunne dele ud af sin ekspertice, \" siger Anders Nordentoft.