I det fynske folks tjeneste

Fynsk natur fattigere

14 plantearter findes ikke mere i den fynske natur og flere andre arter er stærkt på retur. Det viser en ny, dyster rapport fra Fyns Amt om tilstanden i de såkaldte overdrev - tørre, vedvarende græsarealer.

De fynske overdrev har det skidt

Mens Fyn før 1980 havde 116 overdrev med sjældne planter, vokser der nu kun sjældne og truede arter i 26 af overdrevene.

Af 38 sjældne, truede arter, der indgik i amtets undersøgelse, er de 14 uddøde på Fyn. Yderligere fem arter er forsvundet fra overdrevene. Den tidligere så almindelige guldblomme findes nu kun på et enkelt af artens 41 tidligere voksesteder, oplyser Fyns Amt.

Manglende afgræsning og for meget kvælstof

Årsagen er at overdrevene påvirkes negativt på flere måder.

De færreste bliver afgræsset naturligt af feks kvæg. Samtidig er indholdet af kvælstof højt.

Det favoriserer enkelte højtvoksende planter, som kan tåle den ekstra næring, mens mange lavtvoksende arter forsvinder.

Læs rapporten Naturkvalitet i overdrev