Fynsk-nordtysk samarbejde for millioner

Fyn og Nordtyskland har underskrevet en samarbejdsaftale, der vil give de to regioner en samlet investering på 150 mio. kr. Pengene kommer fra EU og de første 12 mio. kr blev uddelt onsdag.

-

Fyn og Nordtyskland har underskrevet en samarbejdsaftale, der vil give de to regioner en samlet investering på 150 mio. kr. Pengene kommer fra EU og de første 12 mio. kr blev uddelt onsdag.


Projektet, der har fået det noget kringlede navn - Interreg IIIA programmet - har til formål at styrke samarbejdet og forståelsen mellem forskellige regioner i EU.


150 millioner kroner
Samarbejdet mellem Nordtyskland og Fyn vil blandt andet betyde, at de to regioner indtil 2006 skal styrke samarbejdet omkring erhverv, forskning, turisme, kultur, miljø, energi, uddannelse, arbejdsmarkedet og social- og sundhedsområdet.


Interreg IIIA programmet har foreløbig et budget på 9,8 mio. euro, hvilket svarer til 74 mio. kr. Men de offentlig myndigheder i de to regioner har forpligtiget sig til en medfinansiering, hvilket betyder at budgettet samlet når op på i alt 150 mio. kr.


Støtte til fire projekter
Programmet bliver styret af et såkaldt Overvågningsudvalg, som Fyns Amtsborgmester, Jan Boye(K) er formand for. Udvalget konstituerede sig onsdag og uddelte de første 12 mio. kr. til følgende projekter:  • Danmarks Jordbrugsforskning skal sammen med universitetet i Kiel skal forske i miljøvenlige dyrkningssystemer til produktion af økologiske afgrøder.
  • Syddansk Universitet skal sammen med Fachhockschule Kiel udvikle særligt tynde film til brug i sensorer, kommunikationsudstyr og andet elektronik.
  • Fyns Amt og Technologie-Region K.E.R.N skal undersøge om færgeforbindelsen mellem Kiel og Langeland kan genetableres.
  • Borgerne i de to regioner skal have forbedret adgang til medicinsk ekspertice gennem et samarbejde mellem Universitetshospitalet i Kiel og Center for Sundhedstelematic.

\"På Fyn skal vi styrke den regionale udvikling. Det er vigtigt, at vi på Fyn knytter bånd til vore naboer, både i Danmark og til Tyskland. Med den aftale vi har indgået, med finansiel støtte fra EU, har vi taget et vigtigt skridt i retning af at udnytte de muligheder, der ligger i Fyns geografiske placering tæt på Nordtyskland,\" siger amtsborgmester Jan Boye(K).


Det er en betingelse for at få støtte fra Interreg IIIA programmet, at der er samarbejde på tværs af grænserne.