Fynsk politiker meldt til politiet

Det fynske folketingsmedlem, Tina Petersen fra DF er blevet meldt til politiet for injurier og brud på tavshedspligten.

Truet af lederen

Mandag oplyste Tina Petersen, at hun ikke ville deltage i et møde med Paragraf 71-udvalget på et opholdshjem i Farsø.

Ifølge Tina Petersen var beboerne på opholdshjemmet Solhaven blevet truet af lederen til ikke at tale med udvalgets medlemmer. Men det har ikke hold i virkeligheden, siger lederen af hjemmet. Derfor har han nu politianmeldt politikeren for injurier og brud på tavshedspligten.

Paragraf 71-udvalget fører tilsyn med behandlingen af bl.a. tvangsindlagte psykiatriske patienter, demente der bliver tilbageholdt på et plejehjem og tvangsanbragte børn.