Fynsk robot-ikon med markant underskud

Mobile Industrial Robots kom ud af 2023 med et underskud før skat på 233 millioner kroner. Det er fjerde år i træk med underskud.

Det fynske robot-ikon Mobile Industrial Robots tabte 233 millioner kroner sidste år.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra selskabet, der ligesom Universal Robots er ejet af Teradyne fra USA.

Det er fjerde år i træk med underskud på bundlinjen i MIR.

I 2020 løb underskuddet før skat på 29 millioner kroner og de efterfølgende to år på 66 og 65 millioner kroner.

Men underskuddet i 2023 er det hidtil største. Også i 2024 forventes et tab.

Denne gang i størrelsesordenen på 30-40 millioner kroner efter skat, fremgår det af selskabets ledelsesberetning.

Omsætningen faldt med 13 procent i 2023 til 461 millioner kroner sammenlignet med 2022.

- Omsætningsvækst er strategisk vigtig, og faldet i 2023 anses ikke for at være tilfredsstillende, da det er højere end det estimerede interval på 50-60 Millioner kroner, der blev angivet i årsrapporten for 2022, men det skal ses i lyset af det fortsat udfordrende makroøkonomiske år for mange industrier, krigen i Ukraine samt udviklingen i inflation og rentesatser, der påvirker kunderne til at annullere eller udskyde investeringer. Derudover har virksomheden fortsat med at investere betydeligt i vækst, produktudvikling og opbygning af markeder og distribution verden over, hedder det i ledelsesberetningen.

Solid egenkapital

Gruppen har distributionskanaler i cirka 60 lande verden over og har datterselskaber, filialer og koncernrelaterede selskaber i USA, Mexico, Spanien, Tyskland, Italien, Frankrig, Tjekkiet, Sverige, Storbritannien, Singapore, Kina, Japan, Taiwan og Sydkorea.

Ledelsen forventer omsætningsvækst i 2024, men som nævnt samtidig et tab på 30-40 millioner kroner.

- Det skyldes, at virksomheden fortsætter med at investere betydeligt i vækst, innovation, produktudvikling og opbygning af markeder og distribution verden over, oplyses det.

Egenkapitalen er på 181 millioner kroner, og koncernen har 280 ansatte.

Oversigt

    Oversigt