Fynsk storbonde afsløret i nye lovbrud

Asger Møller Hansens svinefarm Isgård Gods på Mols har døde halvrådne svin liggende direkte på jorden, skriver Nyhedsbrevet 3F.

-

Asger Møller Hansens svinefarm Isgård Gods på Mols har døde halvrådne svin liggende direkte på jorden.

En skraldespand og et plastiklåg forsøger at dække over en bunke døde og halvforrådnede svin. Andre steder ses tydeligt, hvordan flere gravhøje og oldtidsminder nærmest er ved at blive pløjet ned.

Billederne, der blev taget for blot tre dage side, dokumenterer hvordan nogle landmænd blæser på regler og love. Det er kunstmaleren og ejeren af hjemmesiden sickpigs.dk Knud Haugmark, der har taget billederne under en tur rundt i landet.De døde svin lå på svinefarmen Isgård Gods, der drives af den i forvejen kontroversielle svineproducent, Asger Møller Hansen.

Nyhedsbrevet 3F har tidligere beskrevet hvordan Asger Møller Hansen har benyttet sig af illegal arbejdskraft. Han er også anmeldt til politiet for ulovlig overproduktion af svin på sine bedrifter på Fyn, og senest har Ebeltoft Kommune også anmeldt Asger Møller Hansen for en mulig overproduktion på 2200 slagtesvin på hans svinefarm, Isgård Gods på Mols.

- Ingen kommentarer, er alt hvad Asger Møller Hansen, der også er aktionær i Polen Invest A/S (selskabet bag svinefarmen Poldanor med de åbne gyllelaguner) vil sige til Nyhedsbrevet 3F

Drevet er begærlighed
Formanden for lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening, Christian Bundgård er rystet over billederne
- Vi går nu øjeblikkeligt til kommunen og amtet for at få dem til at rykke ud. Vi er i forvejen hårdt plaget af en massiv ammoniakfordampning i området, men tilsyneladende er nogle svineproducenter drevet af en så stor begærlighed, at de blæser på alle regler, siger Christian Bundgård.Kommune klar til ekstraordinært tilsynsbesøg

Forelagt billederne, siger teknisk chef, Arne Gynther fra Ebeltoft Kommune, at man senest har besøgt Isgård Gods den 16. december
- Allerede dengang påtalte vi, at en stor åben gødningsstak skulle overdækkes. Det kan jeg jo se, at den stadig ikke er, så nu må vi indskærpe overfor svineproducenten at reglerne skal overholdes, siger Arne Gynther, der også forbereder et ekstraordinært tilsynsbesøg hos Asger Møller Hansen.