I det fynske folks tjeneste

Fynsk vandmiljø halter bagefter

Der er langt fra kvaliteten af det fynske vandmiljø til målsætningerne om, hvordan det bør være i 2015. En kortlægning af tilstanden viser, at der venter os alle sammen en stor ekstraregning, hvis der skal leves op til kravene.

Mange fynske vandområder har det bedre end i 1980'erne, men der er stadig forurening.

Lille procentdel er rent nok

Fyns Amt er netop blevet færdig med en stor undersøgelse af vandløb, søer, åer, fjorde og grundvand.

Kun 110 kilometer ud af i alt 2848 kilometer vandløb, og kun 5 ud af 69 søer forventes at kunne leve op til målene i 2015.

Staten skal tage over

Mange vandområder er blevet væsentlig renere siden 1980'erne, men der er stadig problemer med miljøfremmede stoffer i vandmiljøet og for store udledninger af næringsstoffer fra landbruget.
 
- Det er bekymrende, at det ikke ser ud til, at vi når målet i 2015. Men det er godt, at vi har fået sat arbejdet i gang, så vi kan se, hvad der skal til for at forbedre kvaliteten, siger Steen Møller, formand for Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg.
 
Det bliver nu op til staten, hvordan målene skal nåes. Det er nemlig staten, der overtager ansvaret efter kommunalreformen.