Fynsk vrede over fiskeforlig

De fynske fiskere er stærkt fortørnede over dagens aftale om fiskekvoter i EU. Fiskerne på Fyn bliver nu tvunget længere væk fra Fyn, når de skal fiske, og samtidig har de hverken både eller udstyr til at klare sig under de nye kvoter.

-

De fynske fiskere er stærkt fortørnede over dagens aftale om fiskekvoter i EU. Fiskerne på Fyn bliver nu tvunget længere væk fra Fyn, når de skal fiske, og samtidig har de hverken både eller udstyr til at klare sig under de nye kvoter.


Selvom både den danske fødevareminister Mariann Fischer Boel(V) og Danmarks Fiskeriforening er tilfredse med dagens forlig om fiskekvoter i EU, er der utilfredshed blandt de fynske fiskere.


\"Fiskekvoterne i Østersøen bliver skåret så voldsomt ned, at vi må søge andre steder hen, hvis vi vil fange tilstrækkeligt med fisk. Men vores nuværende både og udstyr er ikke godt nok til længere ture, så derfor er forliget dårligt for os\", siger Allan Buch formand for Dansk Fiskeriforening, Kreds Syd.


Bådene for små
Forliget i EU betyder, at torskekvoterne for tredje år i træk bliver reduceret. Det samme gør kvoterne for rødspætter.


\"Vi kan ikke længere nøjes med at fiske i Østersøen. Nu bliver vi nødt til at drage til fx Skagen, og det har mange fiskere på Fyn ikke udstyr til. Vores både er for små, og vi har ikke indrettet os på at være så lang tid væk ad gangen. Det er ikke noget godt i forliget for os\", siger Allan Buch.