Fynsk/jysk politisamarbejde

Borgmestre, politimestre og tillidsmænd fra politiet enedes mandag morgen om at fortsætte arbejdet for en fælles politikreds. \"Lillebælt politikreds\" vil blive navnet på samarbejdet mellem Ejby, Middelfart, Nr. Aaby, Børkop og Fredericia kommuner, hvis borgmestergruppen får deres vilje.

Lokalt politi og politikere er enige

Borgmestre, politimestre og tillidsmænd fra politiet enedes mandag morgen om at fortsætte arbejdet for en fælles politikreds. \"Lillebælt politikreds\" vil blive navnet på samarbejdet mellem Ejby, Middelfart, Nr. Aaby, Børkop og Fredericia kommuner, hvis borgmestergruppen får deres vilje.


\"Vi vil nu gå videre med undersøgelsen om økonomien i et samarbejde\", siger Fredericias borgmester Uffe Steiner Jensen, til TV 2 /Fyn efter mødet.


Provokeret af Politikommissionen
I en betænkning fra Politikommissionen foreslås en nordfynsk politikreds underlagt Odense, til erstatning for Middelfart Politikreds, som den kendes i dag. Samtidig foreslår kommissionen at Børkop og Fredericia hører under Vejle Politikreds.
Det forslag har provokeret de fem kommuners borgmestre, til ideen om den jysk/fynske politikreds. Kommunerne omkring Lilebælt har mere til fælles, end de vestfynske har med nordfyn, er argumentet som i dag også har vundet fodslag blandt politimestrene.


Det er hensigten at mødet i dag skal munde ud i et fælles udspil til Justitsministeren og Retsudvalget.