Fynske Bank får flere påbud af Finanstilsynet

Fynske Bank har modtaget en række påbud for blandt andet at vurdere nogle kunder for positivt.

Ved en almindelig undersøgelse, foretaget af Finanstilsynet i 1. kvartal af 2016, fik Fynske Bank flere påbud, som de nu skal rette op på. 

- Jeg ser Finanstilsynets redegørelse som konstruktiv. Teoretisk skal det hele gå efter bogen, men det kan være svært. Men vi retter ind, siger den adminstrerende direktør i Fynske Bank Petter Blondeau. 

Finanstilsynet udtrykker blandt andet bekymring over, at bankens udlån til handel med ejendomme.

- Bankens ejendomseksponering er i 4. kvartal 2015 kraftigt forøget fra 10,3 pct. til 16,3 pct. ultimo 2015. Bankens ejendomseksponering ligger nu mærkbart over gennemsnittet for sammenlignelige institutter (9,7 pct.). Erfaringerne fra finanskrisen viser, at det kan være forbundet med væsentlige risici at være eksponereret mod ejendomme, skriver Finanstilsynet i deres redegørelse. 

Lån til nye store domiciler

Petter Blondeau forklarer, at de har nogle udlån til nogle entrepenører, som bygger nye store domiciler. Men disse domiciler er allerede solgt, derfor ligger risikoen kun ved entrepenørerne. 

- Hvis det går galt, så kan vi selv færddiggøre projekterne, siger Petter Blondeau. 

Finanstilsynet har selv fastsat, at en banks ejendomseksponering ikke må overstige 25 procent, og dermed er Fynske Bank ikke i risikozonen. 

Fynske Bank blev blandt andet også bedt om at rette op på deres referater af bestyrelsesmøderne, hvor der kræves større gennemsigtighed i forhold til, hvem der ytrer hvad på møderne. 

- Banken modtog påbud på ledelsesområdet, hvor forhandlingsprotokollen skal forbedres, ligesom bestyrelsen skal revurdere antallet af årlige møder. Banken modtog også påbud om at forbedre risikovurderingsrapporten og at sikre fyldestgørende rapportering på de internt fastsatte grænser for likviditets- og markedsrisiko, skriver Finanstilsynet. 

Fejl og mangler i kundedata

Derudover fandt de desuden en række fejl og mangler i kundedata på både erhvervs- og privatkunder, især vedrørende risikovurdering.

Ifølge den adminstrerende direktør, Petter Blondeau, skyldes det, at Fynske Bank har indført et nyt IT-system. 

- Vi har nu gennemgået data manuelt, og fejlene er rettet, siger Petter Blondeau. 

Du kan læse hele redegørelsen fra Finanstilsynet her.