I det fynske folks tjeneste

Fynske Bank fordobler overskuddet

2.500 nye kunder og omsætning på 13 milliarder kroner i 2016. Overskud steg fra 42 til 88 millioner kroner.

2016 blev et godt år for Fynske Bank.

Koncernens indtjening før skat blev på 87,6 millioner kroner mod 42,0 millioner kroner for 2015.

Resultatet skyldes blandt andet en tilgang på mere end 2.500 nye kunder. Det samlede forretningsomfang er steget med næsten 500 millioner kroner og har nu rundet 13 milliarder kroner. Derudover viser regnskabet lavere nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier.

Læs også Nordfyns Bank ude med største overskud nogensinde

- Det er lykkedes os at tiltrække mere end 2.500 nye kunder, siger administrende direktør Petter Blondeau og tilføjer, at opkøbet af Vestjysk Banks filial i Kolding og digitaliseringstiltag på kundesiden yderligere har bidraget positivt til årsregnskabet.

Koncernens basisresultat faldt i regnskabsåret sammenlignet med året før. Primært på grund af det lave renteniveau, som påvirker renteindtægterne på udlån og bankens obligationsbeholdning.

Det faldende renteniveau på obligationsmarkedet har dog medført kursstigninger i 2016, der mere end opvejer de lavere renteindtægter på obligationerne.

Forventningerne for 2017 er et resultat i niveauet 50-60 millioner kroner før skat forudsat, at renteniveauet forbliver uændret, samt at låneefterspørgslen vil være behersket. 

Læs også Middelfart Sparekasse ramt af succes