Fynske borgmestre: Bro mellem Als og Fyn er en "bobler"

Visionen om en bro mellem Als og Fyn er en såkaldt "bobler" og kommer ikke på den fælles fynske prioriteringsliste over vigtig infrastruktur i denne omgang.

Tirsdag var de ti fynske borgmestre i Borgmesterforum til møde for blandt andet at diskutere om en bro mellem Als og Fyn skal højere op på den fælles prioriterede liste over vigtige infrastrukturprojekter, som Fyn med fælles stemme kan anbefale over for politikerne på Christiansborg.

 

 

Men Als-Fyn Broen kommer ikke med på listen - i hvert fald ikke i denne omgang.

- Vi har haft en drøftelse af Als-Fyn Broen og fem andre projekter, som vi kalder "boblere". Det vil sige, at de bobler videre, fordi vi synes, at der er noget interessant i dem. Men der er stadigvæk en række spørgsmål, vi skal have fagligt belyst, så vi er klædt ordentligt på, inden vi kan gå videre til Christiansborg, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), til TV 2/Fyn. 

Han fortsætter:

- Vi vil også gerne lige afvente det folketingsvalg, der kommer meget snart. Så derfor holder vi fast i de nuværende fem prioriteter, som er en udvidelse af E20, timemodellen, letbanen og et parallelt lillebæltsspor.

Fyn følger regionen

Dermed valgte borgmestrene på Fyn at træde i samme spor som deres politiske kolleger i Region Syddanmark. I sidste uge besluttede udvalget for regional udvikling at fastholde Als-Fyn Broen på listen over såkaldte boblere.

Det var en beslutning, som blev mødt med forundring og overaskelse af blandt andre borgmester Hans Stavnsager (S) fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Han og hans borgmesterkollega Erik Lauritzen (S) fra Sønderborg havde sat næsen op efter en højere prioritering.

- Men den beslutning, vi har truffet i Borgmesterforum i dag, giver god mening. Det er klogt lige at afvente folketingsvalget, for det bliver ret afgørende, hvilken regering vi får, siger Hans Stavnsager.

- Som jeg har forstået regionens beslutning, som vi ikke har været specielt inddraget i, og derfor var overraskede over, så var deres beslutning af prioriteringen noget, som rækker langt frem. Men i dag har vi sådan set bare udskudt vores prioriteringer. Når vi så kommer ud på den anden side af et folketingsvalg, skal vi kigge på listen igen og tage stilling til, om der er behov for at ændre på noget.

Mangler fælles opbakning

Det er den almindelige opfattelse blandt politikere og borgmestre i Region Syddanmark, at ønsket om en bro mellem Als og Fyn kun vil få landspolitisk bevågenhed, hvis der er fuld og fælles opbakning til projektet.

Eller sagt med andre ord: Hvis ikke regionen og borgmestrene på Fyn i fællesskab kan blive enige om at satse på projektet, vil visionerne om en fast forbindelse nok aldrig blive til andet end noget, der bobler i fantasien hos nogle ildsjæle og politikere på Als og i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Har du ikke brug for, at der på et tidspunkt bliver trukket en streg i sandet for at få en afklaring? 

- Man kan sige, at den streg vil blive trukket helt automatisk. Det samarbejde, vi har med Sønderborg Kommune, udløber med udgangen af 2019. Så inden vi når dertil, skal vi have en snak med Sønderborg kommune. Hvad gør vi nu? Skal vi stoppe? Er vi nået langt nok? Skal andre tage over? Skal vi fortsætte? Det vil vi evaluere på, når vi kommer så langt, siger Hans Stavnsager.