Fynske broer renoveres

Vejdirektoratet påbegynder nu broarbejde på 14 større broer, heriblandt fire fynske, som ventes afsluttet inden vinteren.

Med 140 millioner kroner i baghånden er Vejdirektoratet startet på renovering af følgende broer:

Den ny Lillebæltsbro: Erosionssikring af piller

Gl. Lillebæltsbro: Renovering af kørebanen

Svendborgsundbroen: Ny kunststofbelægning på fortove.

Siøsundbroen: Katodisk beskyttelse

Gudenåbroen: Nyt slidlag og fornyelse af fuger

Kong Frederik den lX's Bro: Etablering af katodisk beskyttelse og reparation af bropiller

Storstrømsbroen: Løbende eftersyn og vedligehold

Mønbroen: Arbejde på underbygning

Kronprins Frederiks Bro: Ny motor m.m. til klapmaskineriet

Limfjordstunnelen: Udskiftning af computeranlæg

Hylkedalsbro: Omisolering

Oddesundbroen: Omisolering

Aggersundbroen: Omisolering

Farøbroerne: Belægningsarbejde

Kilde: Vejdirektoratet.