Fynske busruter er i fare: - De fynske busser står foran et blodbad

Michael Nielsen (K) er ikke i tvivl om, at økonomien hos Fynbus og Sydtrafik er under pres. Det vil ramme forbrugerne.

- Det er et potentielt blodbad i den kollektive trafik.

Sådan siger regionsrådsmedlemmet Michael Nielsen (K) fra Langeskov.

Han er formand for regional udvikling i Region Syddanmark, hvorunder regionens kollektive trafik ligger.

Blodbadet vil tage fart i løbet af de næste måneder, og er en udløber af den aftale den socialdemokratiske regering og landets fem regioner fik forhandlet på plads natten til fredag.

Umiddelbart drejer det sig om, at regionerne - og dermed busselskaberne Fynbus og Sydtrafik - ikke er blevet kompenseret for tabte passagerindtægter under coronapandemien samt for de stigende brændstofpriser, siger Michael Nielsen.

Han oplyser til TV 2 Fyn, at han har forsøgt at få beregninger på, hvor mange penge busselskaberne kommer til at mangle, men at han endnu ikke har kunnet få de præcise tal.

- Men det er et meget stort tocifret millionbeløb. Minimum 60 millioner kroner, siger han og tilføjer, at hullet i budgettet vil være nogelunde lige stort i de to regionale busselskaber.

- Vi har lige reddet tre ruter til 12 millioner, så kan jeg godt regne ud, at der skal ske drastiske ting.

- Det er Fynbus der selv skal afgøre, hvad der skal ske, men vi snakker om 20 procent af budgettet, siger Michael Nielsen.

Med så stort et hul i budgettet forudser Michael Nielsen, at der vil blive længere mellem busserne og ikke mindst blive nedlagt ruter.

- Vi står foran scenarier, som set med forbrugernes øjnene, ikke ser gode ud. Jeg har svært ved at se, at der ikke skal lukkes ruter, siger han.

I den netop indgåede aftale mellem stat og regioner er det aftalt, at der er dele af aftalen, som der skal kigges på igen til september. Men det er altså 2023-budgettet, som der skal kigges på.

- Det her er penge vi mangler allerede nu. Det er budgettet for 2022, og det er en ekstraordinær situation, siger han.

Færre passagerer og dyrere brændstof

Direktør i Fynbus, Carsten Hyldborg Jensen, bekræfter skrækscenariet, og fortæller, at man i busselskabet har arbejdet med tallene siden årsskiftet.

- Men så kom der en økonomiaftale forleden, og den slår fast, at der ikke er nogen statslig håndtering af de manglende indtægter.

- Vi havde budgetteret med coronakompensation for hele 2022. Nu er det besluttet, at vi får kompensation for et par måneder, siger Carsten Hyldborg Jensen, som sammen med samtlige landets trafikselskaber skal fordele i alt 200 millioner kroner i kompensation.

- Vi kommer til at mangle ti millioner i passagerindtægter og får en merudgift på 14 millioner på diesel. Så vi mangler 24 millioner i 2022-budgettet, men det forudsætter at dieselpriserne ligger på det høje niveau resten af året, siger Fynbus-direktøren og tilføjer, at busselskabet til næste år vil få 20-25 millioner kroner i underskud.

- Den manglende kompensation er værst i år. Lige nu kalkulerer vi med at have tabt passagerer under coronaen.

Carsten Hyldborg Jensen: - Der er ikke nogen statslig håndtering af de manglende indtægter.
Carsten Hyldborg Jensen: - Der er ikke nogen statslig håndtering af de manglende indtægter.
Foto: Fynbus

2019 er det seneste normale år

Fynbus tager udgangspunkt i tallene fra 2019, når der skal kigges på budgetter. 2019 er det seneste normale år inden coronapandemien ramte Danmark.

Fynbus havde i 2019 105 millioner kroner i passagerindtægter og kalkulerer altså med, at have tabt omkring ti procent af passagererne på grund af ændringer i transportmønstrene under coronaen i 2020 og 2021.

I de kommende måneder vil Fynbus justere flere busruter i Odense, så bliver koblet til de nye letbanestationer.

Allerede nu samarbejdes der om håndteringen af billetter. Det er nemlig muligt at købe billet til Odense Letbane på fynbus.dk eller via Fynbus’ mobilapp.