I det fynske folks tjeneste

Fynske bygninger i forfald

Nedslidte skoler, sygehuse, plejehjem, vuggestuer og idrætshaller trænger til at blive renoveret rundt om på Fyn.

Offentlige bygninger i forfald

Derfor er der hårdt brug for de milliarder, som regeringen lovede i valgkampen.

Helt op mod 85 % af de fynske vælgere mener, at de offentlige bygningers tilstand er 'dårlig' eller 'meget dårlig'.

- Danskerne tager det her emne meget alvorligt, og det er der god grund til. Politikerne har i alt for mange år bevidst overset at afsætte penge til at vedligeholde de offentlige bygninger. Vores beregninger viser, at der alene på de kommunale bygninger i dag er et efterslæb på 10 milliarder kroner. Derudover kommer alle sygehusene og statens bygninger, som heller ikke har det for godt, siger formand Claus Larsen fra Dansk Byggeri Fyn.

Samtidig mener hele 88 % af fynboerne, at tilstanden af de offentlige bygninger har betydning for velfærden 'i høj grad' eller 'i meget høj grad'.

- De offentlige bygninger har stor betydning for velfærden, for personalet kan ikke levere god service til borgerne i nedslidte og forældede fysiske rammer. Det påvirker kvaliteten og produktiviteten, når de fysiske rammer ikke er i orden. Samtidig bliver det endnu sværere for det offentlige at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft, hvis offentlige arbejdspladser fremstår som forældede og i dårlig stand, siger Claus Larsen.