Fynske erfaringer med tarmkræft bruges i København

Erfaringer fra Fyn er baggrunden for at 90.000 borgere i Københavns Amt vil få tilbud om at blive testet for tarmkræft. Sygdommen er den tredjehyppigste kræftsygdom og har en høj dødelighed.

-

Erfaringer fra Fyn er baggrunden for at 90.000 borgere i Københavns Amt vil få tilbud om at blive testet for tarmkræft. Sygdommen er den tredjehyppigste kræftsygdom og har en høj dødelighed.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udpeget Københavns Amt som det ene af to amter, der skal høste erfaringer med tarmkræftscreening forud for, at der i hele landet indføres screeninger.

Knap 90.000 50- 74-årige borgere i amtet vil blive tilbudt en undersøgelse i løbet af de næste to år. Tarmkræft, der er en fælles betegnelse for kræft i tyk- og endetarmen, er den tredjehyppigste kræftsygdom i Danmark og har en høj dødelighed.

Overføres erfaringer fra Fyn, kan screeninger reducere dødeligheden med 10-15 pct.
/ritzau/