Fynske fanger forskelsbehandles

Varetægtsfanger i Odense må ikke få besøg ligeså ofte som varetægtfanger i København. Odense Politi har ikke resurser til at overvåge besøgene, og det betyder at varetægtsfængslede kun kan få besøg hver anden uge.

-

Varetægtsfanger i Odense må ikke få besøg ligeså ofte som varetægtsfanger i København. Odense Politi har ikke resurser til at overvåge besøgene, og det betyder at varetægtsfængslede kun kan få besøg hver anden uge.


En times besøg hver anden uge. Det har været betingelserne for to personer, der sidder varetægtsfængslet i Odense Arrest i forbindelse med den stor narkosag.


Afviser fælles regler
Reglerne om besøg hver anden uge undrer Landsforeningen af Beskikkede Advokater, da varetægtsfangerne i København kan få besøg hver uge.


Justitsministeren har flere gange afvist at lave fælles regler for varetægtsfanger i hele landet. Begrundelsen er, at besøgsordningerne skal kunne administreres smidigt og fleksibelt i de forskellige politikredse.


Bruger tid på transport
I Odense har politiet i forvejen afsat betydelige resurser til transporter og bevogtning af retsbygningen i forbindelse med narkoringen fra Vollsmose. Og det betyder altså, at de indsatte kun får halvt så mange besøg som fangerne i København.


Ifølge de indsattes advokater er det vigtigt med ugentlige besøg, da mange indsatte har små børn.