Fynske fiskeres fremtid afgjort: EU-lande indgår aftale om fiskekvoter i Østersøen

EU's medlemslande har forhandlet om fiskekvoter en god del af natten mellem mandag og tirsdag. Nu er de enige. Aftalen kommer dog til at gå hårdt ud over de fynske fiskere vurderer formanden for Bælternes Fiskeriforening.

Efter langvarige forhandlinger har EU's medlemslande tirsdag landet en aftale om fiskekvoter i Østersøen næste år.

Det oplyser Slovenien, som har EU-formandskabet, på Twitter.

Det fremgår ikke, hvad medlemslandene er blevet enige om. Men der var på forhånd lagt op til, at fiskekvoterne skulle reduceres markant. ifølge Rasmus Prehn

Og det er også den vej, det har båret hen imod under forhandlingerne. Det har fiskeriminister Rasmus Prehn (S) oplyst undervejs.

Ifølge formand for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch går aftalen særlig hårdt ud over de fynske fiskere.

- Vi har nogle fiskerihavne, som vi virkelig har prøvet at holde gang i, og de bliver hårdt ramt at det her. Det er en alvorlig situation, fordi vi i forvejen er pressede og kvoterne allerede er langt nede, lyder det fra Allan Buch.   

Mindre reduktion på torsk

EU's medlemslande har forhandlet om kvoterne på baggrund af et udspil fra EU-Kommissionen.

Oprindeligt lød reduktionen på torsk på 92 procent, men den er nu faldet til 88 procent i aftalen, oplyser fiskeriminister Rasmus Prehn til TV 2.

Selvom reduktionen på torsk er mindre end i det oprindelig udspil, så er det stadig problematisk for de fynske fiskere, fortæller Allan Buch.

- Hvis vi ikke må fange torsk som bifangst, så er vi nødt til at smide fisken ud, og så mangler vi noget indtægt, og det er aldrig godt, siger han.

EU-Kommissionens forslag lagde op til, at der må fanges markant færre fisk i Østersøen i 2022.

Det er sket på baggrund af videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices), som har fremhævet, at flere bestande i Østersøen er alvorligt pressede.

Fiskeriminister Rasmus Prehn har betegnet de lavere fiskekvoter for blandt andet torsk, sild og laks som "dybt ulykkeligt" og "utrolig træls" for danske fiskere.

Men han har understreget, at det er nødvendigt at skrue ned for fiskeriaktiviteten i Østersøen.

- Hvis vi gerne vil have fisk i fremtiden, er vi nødt til at gøre noget alvorligt, sagde han tidligere tirsdag, mens forhandlingerne stadig var i gang.

Rammer også andre erhverv

Udover at aftalen rammer fiskeriet, kommer den ifølge Allan Buch også til at gå ud over en lang række tilhørende erhverv som isværker, skibstømrere og elektrikere. 

- Det er jo også noget, der forsvinder i forhold til turismen, fordi der er rigtig mange turister, der elsker at komme på havnene og se, at der er liv og aktivitet, og det forsvinder jo også, når fiskerne forsvinder, siger Allan Buch.

Der er flere grunde til, at fiskesituationen er så alvorlig i Østersøen.

Som årsager peger eksperter på klimaforandringer, højere temperaturer i havene, udledning af kvælstof og flere skarver og sæler i Østersøen, der spiser fiskene.