Fynske fragtmænd raser over PostNord: Usandt og groft siger PostNord

Danske Fragtmænd har klaget over prisdumping og mistanke om statsstøtte. PostNord kalder påstandene for usande og grove. Også Dansk Industri savner beviser.

quote Der er meget, der tyder på, at fragtmændene er under hård konkurrence fra et selskab med støtte fra staten. Det holder ikke.

Karsten Hønge, transportordfører, SF

Danske Fragtmænd, der blandt andet har 300 lastbiler kørende dagligt fra terminalen i Odense, føler sig så klemt af PostNords datterselskab, PostNord Logistics, at man nu har skrevet til både til finansminister Kristian Jensen og Folketingets transportudvalg.

Det er den danske og svenske stat, der ejer PostNord, og i brevet til transportudvalget, oplyser Danske Fragtmænd, at PostNord Logistics, der kører med stykgods, sidste år gav et underskud på 91 millioner kroner.

- Vi mener ikke, det er i orden, at man igennem de sidste fem år har tilført ny egenkapital for 119 millioner kroner og alligevel står i en situation, hvor egenkapitalen igen er tabt. Ifølge regnskabet har moderselskabet givet tilsagn om tilførsel af midler/skattekroner til fortsat drift, hedder det i brevet.

Prisdumper?

I brevet til transportudvalget påstår Danske Fragtmænd, at PostNord Logistics prisdumper markedet markant, med op til 50 procents reduktion i forhold til de priser, der kan opnås hos andre transportører.

- Det har vi selvsagt intet imod, hvis det var et selskab, der for egne private midler syntes, det var interessant at forsøge at drive en vognmandsforretning. Der hvor kæden hopper af, er når vi både som virksomhed, og som mennesker og skatteydere, skal se på, at den form for konkurrence sker for vores ”egne penge” så bliver det voldsomt belastende, står der i brevet til transportudvalget.

Det fynske folketingsmedlem Karsten Hønge (SF) og resten af transportudvalget har nu sendt henvendelsen videre til besvarelse hos transportminister Ole Birk Olesen (LA). Også det fynske folketingsmedlem Jan Johansen (S) er gået ind i sagen.

Karsten Hønge, folketingsmedlem, SF

Hønge på banen

- Der er meget, der tyder på, at fragtmændene er under hård konkurrence fra et selskab med støtte fra staten. Det holder ikke, siger Karsten Hønge, der nu ønsker sagen undersøgt grundigere.

Et lignende brev er sendt afsted på Danske Fragtmænds vegne til finansminister Kristian Jensen fra terminalchef i Odense, Martin Juhl.

Fragtmændene har ikke ønsket at svare på spørgsmål, som TV 2/Fyn har stillet. Det samme gælder for PostNord's spørgsmål. Det statsejede selskab vil blandt andet høre, hvorvidt det ikke er korrekt, at Danske Fragtmænd fortsat vinder langt de fleste kontrakter og er markedsførende, og om fragtmændene har beviser på, at der ydes statsstøtte fra PostNord, der opererer på kommercielle vilkår og med krav om vandtætte skotter, til bl.a. PostNord Logistics.

Martin Juhl, terminalchef Danske Fragtmænd, Odense.

Michael Svane, direktør i Dansk Industri Transport, vil gerne gå ind i sagen, men det kræver, at Danske Fragtmænd fremskaffer beviser på, at der bruges statsstøtte i PostNord Logistics.

Vandtætte skotter

- De beviser har jeg ikke set. Der er vandtætte skotter i PostNord, siger han til TV 2/Fyn.

I et skriftligt svar til TV 2/Fyn fra transportminister Ole Birk Olesen, oplyser ministeren, at det ikke er regeringens politik, at staten skal eje selskaber, som er i direkte konkurrence med privatejede virksomheder.

Michael Svane, DI Transport

- Derfor er det regeringens mål, at staten som udgangspunkt skal afhænde sådanne selskaber. For PostNords vedkommende kompliceres spørgsmålet om privatisering af, hvornår virksomheden er salgsegnet, og at en del af PostNord løser befordringspligten på landsdækkende brevomdeling, som ikke er i konkurrence med privat ejede virksomheder. Dertil kommer, at den danske stat kun ejer 40 procent af PostNord, skriver transportministeren. 

Ministeriet oplyser desuden, at det i den konkrete sag er konkurrencemyndighederne, der må vurdere, om PostNord Logistics har handlet i strid med konkurrencereglerne.

- Om statens tilførsel af cirka 1,5 milliarder svenske kroner til PostNord skal bemærkes, at disse penge er øremærkede til de meromkostninger, der er ved at afskedige et større antal ansatte på særlige vilkår (tidligere tjenestemænd). Revisionsfirmaet Deloitte følger på statens vegne op på anvendelsen af midlerne - at de anvendes til det forudsatte formål og alene til dette, hedder det i brevet.

Usandt spin og lobbyisme

PostNord, der ikke ønsker at stille op foran kamera, har via deres kommunikationsafdeling og efter længere tids korrespondance med TV 2/Fyn sendt følgende skriftlige udtalelse.

- EU-Kommissionen har godkendt Danmarks og Sveriges tilførsel af penge til at omstille den gamle postforretning. Revisionsfirmaet Deloitte kontrollerer for Transportministeriet, at tilskuddet udelukkende bruges til at afskedige tidligere tjenestemænd. Alle påstande om andet er usandt spin og lobbyisme, skriver PostNord. 

- PostNord afviser blankt alle Danske Fragtmænds anklager og foreslår, at de i stedet for at gå i medierne med usande og grove anklager kontakter de relevante myndigheder, hvis de virkelig mener, de har en sag. Desuden er Danske Fragtmænd mellem 5 og 10 gange større end PostNord på godsmarkedet i Danmark. Så påstanden om, at PostNord skulle kunne påvirke det samlede prisniveau er helt skæv. Vi kan konstatere, at Danske Fragtmænd i mange konkrete sager er 30-40 procent lavere i pris end PostNord, men det har vi altid set som dygtig konkurrence og ikke som beviser for snyd fra den klart største aktør på markedet. skriver det statsejede selskab afslutningsvist.