Fynske fritidsjob er ok

Efter at LO's jobpatrulje den seneste uge har besøgt cirka 400 arbejdspladser på Fyn er konklusionen, at det ser fint ud. Dog er to arbejdssteder blevet meldt til politiet.

I alt fandt jobpatruljen 35 steder med problemer. 19 af stederne blev der konstateret problemer med arbejdsmiljøet som for tunge løft og omgang med farlige rengøringsmidler.

Syv steder blev der udskænket alkohol i samme lokale, som den unge arbejder og ti steder var der faglige problemer dvs at ansættelseskontrakten manglede eller at man ikke fik løn under sygdom.

- Det er selvfølgelig positivt, at de unge og deres arbejdsgivere har styr på forholdene i over halvdelen af de virksomheder, vi har besøgt. De 35 steder, hvor vi har noteret os, at alt ikke er, som det bør være, har vi enten taget en snak med arbejdsgiveren eller sendt sagen videre til fagforeninger og i værste fald til Arbejdstilsynet, siger Henrik Skovsby, der er koorinator i LO's Jobpatrulje.