Fynske gravhøje er truet

Den sjældne flora på de 700 gravhøje, der findes på Fyn, skal reddes. Det er meldingen fra Fyns Amt. Men samtidig understreger amtet også, at der ikke er ressourcer og penge til en sådan redningsplan.

-

Den sjældne flora på de 700 gravhøje, der findes på Fyn, skal reddes. Det er meldingen fra Fyns Amt. Men samtidig understreger amtet også, at der ikke er ressourcer og penge til en sådan redningsplan.

Derfor håber de nu på forståelse og hjælp fra de lodsejere, der har gravene liggende på deres jorder.

\"Vi opfordrer lodsejerne til at hælpe med, så vi i fællesskab kan gøre en aktiv indsats for at bevare såvel højene som deres specielle flora og fauna for eftertiden,\" siger formanden for amtets trafikudvalg Poul Weber (V)

Gravene er fredet
De danske gravhøje blev fredet i 1937. De er i dag omfattet af Naturbeskyttelsesloven, og man må derfor hverken grave i, pløje eller tilplante dem eller foretage andre ændringer, der påvirker indhold og overflade.

Men selve vegetationen på gravhøjene er generelt dårligt sikret af lovgivning.

Uberørte
Selvom højene hver for sig er små, kan de rumme mange forskellige slags sjældne planter og dyr. Det skyldes blandt andet, at jordbunden i mange tilfælde har ligget ret uforstyrret hen i årtusinder.