Fynske grundejere får hjælp til miljøundersøgelse

Der er hurtigere hjælp på vej til ejere af grunde der kan være forurenet med benzin. Miljøpuljerådet under Miljøministeriet har netop udvalgt 239 grunde der allerede nu bliver undersøgt for forurening og om nødvendigt bliver renset. Undersøgelsen skulle ellers først være gennemført næste år. På Fyn drejer det sig om 39 grunde.

-

Der er hurtigere hjælp på vej til ejere af grunde der kan være forurenet med benzin. Miljøpuljerådet under Miljøministeriet har netop udvalgt 239 grunde der allerede nu bliver undersøgt for forurening og om nødvendigt bliver renset. Undersøgelsen skulle ellers først være gennemført næste år.

På Fyn drejer det sig om 39 grunde hvor der tidligere har ligget benzinstationer der får fremrykket undersøgelsen. Grundene ligger alle i områder hvor det har topprioritet at beskytte grundvandet og på en del af grundene ligger der i dag boliger.

De 39 mistænkelige grunde ligger i Odense, Egebjerg, Årslev, Ringe og Svendborg.

Undersøgelserne og de eventuelle oprensninger bliver betalt af Oliebranchens Miljøpulje. Puljen er oprettet af Oliebranchens Fællesråd for at betale for undersøgelse og oprensning af forurening der skyldes benzin.