Fynske husejere får brev om forurening

Som det første amt i landet er Fyns Amt begyndt at sende breve ud til hundredvis af uheldige grundejere i Fyns Amt. Mange grundejerne får besked på, at jorden på deres grund indeholder forurenet jord, og at amtet ikke vil rydde op.

Hundredvis af husejere i giftklemme

Som det første amt i landet er Fyns Amt begyndt at sende breve ud til hundredvis af uheldige grundejere i Fyns Amt. Mange grundejerne får besked på, at jorden på deres grund indeholder forurenet jord, og at amtet ikke vil rydde op.

Ialt 573 grundejere i Fyns Amt får inden nytår besked på, at de bor på en forurenet grund, mens 785 grundejere får besked på, at deres grund sandsynligvis er forurenet.

Men ud af de 1358 forureningssager er mange sager industrigrunde, vejanlæg og ubenyttede arealer. Men flere hundrede sager vedrører ejendomme med boliger.

En ny lov fra 1. januar 2000 pålægger amterne at underrette de boligejere, der bor på en giftig grund.

Men kun for de færreste boligejere vil brevet komme som en ubehagelig overraskelse. Fyns Amt har nemlig siden starten af 80erne sendt såkaldte "varslingsbreve" til grundejere, der måske boede på en forurenet grund.

Forureningen er husejernes eget problem, for amtet hverken kan eller vil deltage i oprydningen af de mange giftgrunde.

I brevet får husejerne desuden et tilbud om vejledning i, hvordan de skal forholde sig til brug af haven og dyrkning af grøntsager.