Fynske ingeniører siger nej til at arbejde mere

En rundspørge blandt Ingeniørforeningens medlemmer viser, at et stort flertal ikke vil arbejde mere, selvom skatten på løn bliver sænket.

På Fyn svarede 71% af de spurgte blankt nej til at arbejde mere, hvis marginalskatten sættes ned.

Kun 11% svarede ja og 13% svarede måske.

Spurgt om årsagen svarede knap 80% at de også vil have tid til familie og fritid.

63% af de fynske ingenører begrundede nejet med, at de er på fast månedsløn og ikke har mulighed for at tjene mere, selvom de arbejder mere. 

Mangler incitament

- Der mangler gode grunde til at knokle løs, hvis der ingen belønning er. Arbejdsgiverne må finde andre incitamenter, siger Ole Høyer, der er formand for Ansatte Ingeniørers Råd i Ingeniørforeningen.

Han tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at mange ingeniører allerede arbejder langt over 37 timer om ugen. Tiden er vist kommet til at vi fokuserer på "work smarter not harder".