Fynske kommuner går videre med søgsmål mod staten for udligningsfejl

Juridisk notat konkluderer, at 20 kommuner, heriblandt Svenborg, Kerteminde og Assens, som føler sig snydt for millioner, bør få prøvet sagen i retten.

 Et juridisk notat anbefaler, at 20 kommuner går videre med planen om at sagsøge staten for fejl i udligningssystemet. Svendborg, Assens og Kerteminde er i blandt. 

- Vi har aldrig været i tvivl om, at vi selv synes, vi havde en god sag. Men nu har vi et notat, der viser, at der juridisk er noget at komme efter, og at man anbefaler os at gå til domstolene med sagen, siger Arne Boelt (S), borgmester i Hjørring Kommune.

Notatet er bestilt af Hjørring Kommune og 19 andre kommuner, der føler sig snydt for flere hundrede millioner af kroner.

Skæv omfordeling mellem kommunerne

Sagen handler om, at der ifølge kommunerne har været en fejl i registreringen af udlændinges uddannelsesniveau. Det har haft betydning for omfordelingen af midler mellem kommunerne.

Kommuner med udlændinge med lav eller ingen uddannelse har fået "for lidt" i tilskud i forhold til kommuner med mange veluddannede udlændinge, lyder argumentet.

Allerede i 2014 blev Økonomi- og Indenrigsministeriet gjort opmærksom på fejlen. Men der er først blevet rettet op på de forkerte beregninger med virkning fra 2019.

Det juridiske notat konkluderer, at der kan gøres krav gældende over for staten med tilbagevirkende kraft mindst to år tilbage. Beløbets størrelse og kravet mod staten er endnu ikke gjort op.

Arbejder på stævning mod staten

Arne Boelt har torsdag orienteret borgmestrene i de 20 kommuner om juristernes vurdering. Borgmestrene skal tilbage til deres bagland og beslutte, hvorvidt de ønsker at skrive under på den endelige stævning mod staten

- Det er jo noget, som skal granskes grundigt af økonomiudvalg og byråd. De skal gøre op med sig selv, om de ønsker at gå videre. Næste skridt er, at kommuner så skal melde ind så hurtigt som muligt, gerne i løbet af marts, så vi kan få udtaget stævning mod staten, siger Arne Boelt.

Statens advokat, Kammeradvokaten, har tidligere konkluderet, at man ikke mener, der er noget at komme efter.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har tidligere kaldt truslen om søgsmål for "spild af skatteborgernes penge".

De 20 kommuner, der er involveret i processen, er Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Randers, Lejre, Stevns, Vordingborg, Frederikshavn, Frederikssund, Jammerbugt, Brønderslev, Thisted, Kerteminde og Bornholm.