I det fynske folks tjeneste

Fynske kommuner har færre udgifter til administration

De fynske kommuner har ansat færre administrative medarbejdere, men udgifterne til administration udgør en større del af kommunernes samlede udgifter.

Forklaringen er, at alle andre dele af kommunernes drift er ramt af endnu større nedskæringer end administrationen, og derfor stiger andelen af administrationsudgifter, selvom antallet af administrationsmedarbejdere falder.

Det viser en opgørelse fra KORA - Det Nationale institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

På Fyn er Odense den kommune, der bruger suverænt flest penge på administration per indbygger. Odense har ansat 16,81 administrative medarbejdere for hver 1000 indbyggere, og andelen af administrationsudgifter udgør 27,22 procent.

Nordfyns Kommune har den laveste andel af administrative medarbejdere, men Middelfart med 19.94 procent bruger færrest penge på administration, viser opgørelsen.

I de fleste fynske kommuner er antallet af administrative medarbejdere faldet fra 2011 til 2012, men både Kerteminde, Ærø og Langeland har lidt mere administrationspersonale i 2012 i forhold til året før.