Fynske ledere holder Danmarks korteste møder

En ny undersøgelse fra Lederne viser, at en fynsk chef i gennemsnit bruger 11,5 timer om ugen på møder og forberedelse til møderne. Det er pænt kortere end ledere i resten af landet.

Til sammenligning bruger alle landets ledere i gennemsnit 15 timer om ugen på møder, mens de i København bruger 17 timer hver uge på at afholde møder.

Samme undersøgelse viser, at tæt på halvdelen af de adspurgte mener, at møder giver det bedste udbytte, hvis møderne er på højst en time.

Formanden for Lederne Fyn, Karsten Kjærby, mener at lederne har pligt til at prioritere deres tid af hensyn til virksomhedens produktivitet.

- Ofte oplever jeg faktisk, at et møde på 10 minutter kan være nok, siger han.

Direktør hos Lederne, Vibeke Skytte, mener, at der er en voksende tendens til at holde for mange og for lange møder.

Undersøgelsen bygger på svar fra 1.175 ledere fra hele landet.