I det fynske folks tjeneste

Fynske naturideer kan få penge

Hvis nogen har ideer til nye spændende friluftsoplevelser på Fyn, er der mulighed for at få penge fra en ny statspulje.

Ideer til bedre oplevelser i naturen efterlyses

Regeringen har afsat 12 millioner kroner i 2009 til at forbedre mulighederne for at at nyde den danske natur.

Miljøministeriet efterlyser gode ideer, som kan bidrage til det. For eksempel nye hundeskove, nye motionsområder, stier og ruter.

Der er ikke tale om en tilskudsordning. Det vil sige, at man ikke skal skaffe delvis financiering af projekterne.

Man kan indsende ideer frem til 20. maj 2009. Derefter bearbejder og prioriterer Skov- og Naturstyrelsen de indsendte bidrag og udvælger dem, der skal gennemføres.

Læs mere og kontaktinformation