Fynske robotter skal gøre rent på fiskefabrikker

Når de danske fiskefabrikker skal gøres rent, vil det i fremtiden være fynske robotter, der gør det hårde arbejde.

-

Når de danske fiskefabrikker skal gøres rent, vil det i fremtiden være fynske robotter, der gør det hårde arbejde.

Det er målet med et nyt IT-korridor forprojekt, hvor RoboCluster partnerne Teknologisk Institut på Fyn og Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi ved Syddansk Universitet skal afdække mulighederne for brug af robotteknologi i den danske fiskeindustri.

I de seneste 15-20 år er fiskeindustriens fremstillingsprocesser blevet betydeligt mere effektive. Men med hensyn til rengøring og hygiejne generelt er der kun sket mindre forbedringer. Det betyder, at fiskeindustrien i dag har en relativt større andel af lønudgifterne til disse processer.

At projektet også har stor betydning for de fynske og syddanske robotvirksomheder og for forskningsmiljøet i regionen, understreges af rektor Jens Oddershede ved Syddansk Universitet:
\"Det glæder mig, at det er lykkedes at bringe universiteter, teknologiske serviceinstitutter og virksomheder sammen om at løse et problem, som har så stor betydning for såvel fiskeindustrien som for de medarbejdere, som arbejder i industrien. Eksemplet viser, at alle tre parter er nødvendige for at skabe et samfundsmæssigt afkast af universitetsforskningen\", siger Jens Oddershede.

Også amtsborgmester Jan Boye (K) hilser det nye projekt velkommen:
\"Ideen med at skabe rengøringsrobotter til fiskeindustrien er et godt eksempel på, hvordan vi på Fyn har den viden og de udviklingskompetencer, der kan være med til at bringe robotterne ind i dagligdagen til glæde for såvel virksomhedsejerne som medarbejderne. Samtidig er projektet med til at understrege, at fynsk robotteknologi er på et højt internationalt niveau,\" siger amtsborgmester Jan Boye.