I det fynske folks tjeneste

Fynske skoler både i top og bund

Fynske skoler scorer både top- og bundkarakterer på en ny liste, der rangerer landets skoler.

Undervisningsministeriet har for første gang offentliggjort en rangliste over landets skoler, som tager højde for børnenes såkaldte socioøkonomiske baggrund.

De enkelte skolers karaktergennemsnit ved afgangsprøverne
sammenlignes med en referencekarakter, som er baseret på
forældrenes uddannelse, indkomst og beskæftigelse.

Den skole, der har den største positive forskel, topper listen, der både indeholder folkeskoler, efterskoler og privatskoler.

På Henriette Hørlucks Skole i Odense kan de glæde sig over en sjette plads på den samlede liste, hvor de på Sydlangelands Maritime Efterskole har fået en plads i bunden.

Listen skal ses i lyset af, at skolerne kan være målrettet forskellige elevgrupper som for eksempel skoletrætte elever eller elever med behov for specialundervisning. De faktorer tager undersøgelsen ikke højde for.

Listen viser desuden, at fri- og privatskolerne topper, hvor efterskolerne er de institutioner, der scorer lavest.

Se ranglisten via linket til venstre.