Fynske småøer får penge til havne og toiletter

Avernakø, Hjortø, Skarø, Birkholm og Lyø har fået tildelt midler fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje.

Fem øer i det sydfanske øhav har fået tildelt støtte og lån gennem Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. 

Det er Avernakø, Hjortø, Skarø, Birkholm og Lyø som nu kan se frem til at få en pose penge, som enten kan støtte øboernes daglig liv eller støtte etableringen af attraktioner.

For eksempel har Skarø Museum fået støtte til at få "Skarø udstillingen" fra Svendborg Museum samt "Øhavssamlingen", som skal udstilles i 2021, til øen. 

Formålet med projektet er at gøre museet til en turistattraktion, som ikke kun skal trække flere turister til, men også hjælpe til, at turisterne bliver længere på øen.

Der er givet 28.750 kroner og pengene skal bruges til en opgradering af faciliteterne på museet, herunder til udstillingsmontre og monitorer som skal fremvise rekvisiter, film og billeder.

Penge til havn, varmepumpe og meget andet

På Avernakø har man fået 197.000 kroner til at få undersøgt Korshavn Bros fremtid nu, hvor erhvervsfiskeriet helt er udfaset, og broen i dag er det sted, hvor lystbådssejlerne lægger til.

Hjortø har fået 22.853 kroner til at fremtidssikre og effektivisere forsamlingshusets ved installation af en
varmepumpe, mens Birkholm har fået hele 200.000 kroner.

Det er Birkholm Beboerforening som vil lave en havneudvidelse, som primært skal beskytte sejlrenden mod tilsanding i vinterhalvåret. 

Desuden vil en udvidelse med forlængelse af havnemolerne også kunne skaffe flere bådpladser til øens besøgende lystsejlere.

Skurvogn ud - toiletter og bad ind

På Lyø har man ikke fået støtte, men har fået tildelt at lån på 550.000 kroner fra landdistriktspuljen.

Lånet skal anvendes til nye og forbedrede vilkår for telt- og campinggæster på Lyø Campingplads. Der skal opføres en servicebygning med handicapvenlige toilet- og badfaciliteter som afløser for den eksisterende skurvogn.

I alt 36 ansøgere fra hele landet modtager tilsammen 8,2 millioner kroner til projekter, der skal bringe nærheden tilbage i landdistrikterne og til lokale initiativer på de danske småøer, hedder det i en meddelelse fra Erhvervsministeriet. I alt indkom der 138 ansøgninger.