Fynske sporarbejder koster DSB dyrt

Omfattende sporarbejder blandt andet på Fyn har tæret på DSBs regnskab for 2015 og de forventes også at præge 2016-regnskabet

Det gik tilbage for DSB i 2015. Store sporarbejder fik passagererne til at holde sig væk fra de lange ture, og det gik ud over både omsætningen og resultatet. Det fremgår af selskabets regnskab.

Selskabet, der står for hovedparten af togtrafikken i Danmark, havde indtægter for 12,3 milliarder kroner i 2015, et dyk på en halv milliard. Resultatet før skat faldt med 90 millioner kroner til 580 millioner kroner.

- Det er lykkedes at opnå et tilfredsstillende resultat i et vanskeligt år, som har været påvirket af store sporarbejder, skriver bestyrelsesformand Peter Schütze i regnskabet.

Faktisk solgte DSB flere billetter. Antallet af solgte rejser steg med omkring to procent.

Fremgangen er dog at finde i rejser på Sjælland og i S-togene, og de giver ikke de samme penge i kassen som de lange rejser over Storebælt. Netop disse var ramt af sporarbejde, hvilket sendte passagererne væk fra togene.

- Antallet af passagerer over Storebælt faldt som følge af betydelige sporarbejder og øget konkurrence fra busser og privatbiler. De færre lange rejser har medført lavere gennemsnitspriser, skriver DSB i regnskabet.

I hårde tal betyder det, at mens antallet af togrejser steg til 192 millioner, faldt antallet af personkilometer til 5980 millioner.

Ud over sporarbejdet er det skandale- og problemramte IC4-tog stadig en hovedpine for DSB.

- Der er stadig store udfordringer med at opnå en tilfredsstillende driftsstabilitet for togsættene.

- DSB vil i løbet af 2016 nøje følge op på, om driftsstabiliteten og kvaliteten udvikler sig som forudsat med henblik på at vurdere IC4-togsættenes rolle i den fremtidige togtrafik, skriver DSB ildevarslende.

Vil også præge 2016

2016 ser også dystert ud for DSB. Ikke bare er der flere massive sporarbejder på Fyn, der er også udgifter til den grænsekontrol, Sverige og Danmark indførte i starten af året.

- Endelig forventes omkostninger til forberedelserne til indkøb af "Fremtidens Tog" samt en række kundevendte aktiviteter at påvirke resultatet for 2016, skriver DSB.

Selskabet venter dermed et resultat på 300 millioner kroner før skat og engangsposter i 2016, en halvering i forhold til 2015.