Fynske sygehuse stormer frem

De fynske sygehuse har forbedret produktiviteten kraftigt i 2004. Efterslæbet i forhold til landsgennemsnittet er næsten halveret. Meget tyder på, at udviklingen fortsætter i 2005.

Målet for 2008 indenfor rækkevidde

En opgørelse over produktiviteten i det danske sygehusvæsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser, at de fynske sygehuses produktivitet er steget med 4,5% fra 2003 til 2004.

Det skal ses i forhold til, at stigningen på landsplan er på 2,4%. Det betyder at de fynske sygehuse haler ind på landsgennemsnittet.

I 2003 var den fynske produktivitet 4,7% under landsgennemsnittet. Det er nu reduceret til 2,7%

Fyns Amt noterer sig, at der også i 2005 har været stor aktivitet på sygehusene. Derfor er det indenfor rækkevidde at nå målet om at nå op på landsgennemsnittet i 2008.