Fynske vandløb har det bedre

Den lille vårfluelarve, Agapetus spreder sig i de fynske vandløb. Og det er et godt tegn, for det betyder nemlig, at vandløbene har det bedre, fortæller Fyns Amt i en pressemeddelelse.

-

Den lille vårfluelarve, Agapetus spreder sig i de fynske vandløb. Og det er et godt tegn, for det betyder nemlig, at vandløbene har det bedre.

Miljøet i de fynske vandløb er faktisk i stadig bedring. I sommeren 2002 havde næsten halvdelen af vandløbene en god eller ligefrem fremragende kvalitet med mange af de forskellige smådyr, som kendetegner \'rene\' og \'naturlige\' vandløb.

Men selvom situationen således ikke har været bedre siden 1970, er der stadig næsten lige så mange vandløb, som ikke har en god miljøkvalitet.

Det fremgår af en rapport, \"Vandløbenes Miljøtilstand 2002\", som Fyns Amt netop har udgivet.

De større vandløb er de bedste

Målingerne viser blandt andet at:

\" 68 % af de større vandløb har det godt

\" 43 % har endda en fremragende kvalitet

\" kun 6 % af vandløbene havde en rigtig dårlig kvalitet

De større vandløb har det altså markant bedre, idet der nu er fem gange så mange næsten uforurenede strækninger som for bare15-20 år siden.

\"Bag succesen ligger mange års indsats af kommunerne med at rense byernes spildevand bedre. Det er også lykkedes landbruget at formindske antallet af ulovlige udledninger af ensilagesaft, ajle mv., ligesom der er færre alvorlige udledninger af pesticider, altså rester af sprøjtegift fra gartnerier, landbrug og skovbrug\" siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber.

Små vandløb har det dårligere, men...

Kun 34 % af de små vandløb havde en god miljøkvalitet i 2002.

De havde det altså væsentligt dårligere end de større vandløb. Det skyldes først og fremmest det dårligt rensede spildevand fra ukloakerede ejendomme i det åbne land. Fyns Amt og de fynske kommuner har derfor sat særligt fokus på dette problem.

Der er dog også lys i mørket for de små vandløb, for de har fået det markant bedre i de sidste fire år, selv om det langt fra er godt endnu.

Baggrunden er typisk den mere miljøvenlige måde at vedligeholde vandløbene på, som kommunerne har indført. De nye metoder betyder, at der er efterladt flere planter i vandløbene, som på den måde bliver i stand til at rense sig selv bedre for det spildevand, som udledes fra de mange ukloakerede ejendomme i det åbne land. Desuden er udledningerne fra disse ejendomme blevet reduceret med ca. 6 % siden 1999.

De små vandløb har også nydt godt af, at der er færre udledninger af ensilage, ajle og pesticider fra jordbruget end tidligere. Visse smådyr, som er tegn på et godt miljø, stortrives ligefrem, så de hurtigere kan udvandre til nye og egnede levesteder.

Ud over bedre rensning af spildevandet er der stort behov for fysisk at restaurere en række vandløb, som for år tilbage blev rettet ud og uddybet. De skal have deres slyngninger igen og en ny og varieret bund af sten, grus og sand.

Rapporten kan læses på http://www.fyns-amt.dk/wm111290