Fynske virksomheder bidrager til velfærden med 28,4 milliarder

På Fyn skaber virksomheder knap 104.000 jobs og bidrager med 28,4 milliarder til velfærden. Det fremgår af en analyse fra Dansk Industri.

Dansk Industri har kortlagt alle de danske virksomheders bidrag til velfærden.

Via skatter og afgifter bidrager virksomhederne i alt med 550 milliarder kroner om året, hvilket svarer til cirka halvdelen af de udgifter, som den offentlige sektor har.

Det fynske bidrag er årligt på 28,4 milliarder kroner. Med de penge kan man betale politi, brandvæsen, domstole og fængsler i hele Danmark hvert år.

Private virksomheder i Odense Kommune skaber 49.600 jobs, og virksomhederne skaber sammen med deres medarbejdere i alt skatteindtægter for 13,6 milliarder kroner.

Dermed er Odense den kommune, hvis virksomheder og borgere bidrager med flest penge.

I den anden ende af skalaen lægger Ærø færrest penge.

Private virksomheder på Ærø skaber 800 lokale fuldtidsjobs, og virksomhederne og medarbejderne giver dermed skatteindtægter til Danmarks velfærd for i alt 200 millioner kroner årligt.

Du kan se hele undersøgelsen og mange flere fynske tal her.