I det fynske folks tjeneste

Fynske virksomheder ser lyst på 2004

Skal man tro de fynske virksomheder, så tegner økonomien og beskæftigelsen lyst til næste år. Kun hver tiende virksomhed forventer dårligere økonomi til næste år, mens næsten 30 procent af virksomhederne regner med en forbedring i økonomien. Resten forventer en uændret økonomisk situation. Det viser en analyse udarbejdet af ASE, A-kassen for Selvstændige.

-


Fynske virksomheder er blandt dem der ser mest lyst på 2004. Kilde ASE, A-kassen for Selvstændige

Skal man tro de fynske virksomheder, så tegner økonomien og beskæftigelsen lyst til næste år. Kun hver tiende virksomhed forventer dårligere økonomi til næste år, mens næsten 30 procent af virksomhederne regner med en forbedring i økonomien. Resten forventer en uændret økonomisk situation. Det viser en analyse udarbejdet af ASE, A-kassen for Selvstændige.

Når det gælder beskæftigelsen er de fynske virksomheder mere optimistiske end gennemsnittet. 15 pct. af virksomhederne forventer, at de vil ansætte flere medarbejdere i 2004, mens 79 pct. vil fastholde den nuværende medarbejderstab. Kun seks procent vurderer, at de vil reducere antallet af medarbejdere.

"Selv om der er et overvejende flertal, der ikke forventer, at deres økonomiske situation vil blive ændret i det nye år, er jeg alligevel glad for, at næsten tre ud af ti virksomheder er optimistiske, når de vurderer deres muligheder for at få forbedret deres situation. Det lyssyn skulle gerne forplante sig videre til andre, så vi kan få vendt den kedelige udvikling med, at der bliver færre selvstændige i Danmark," siger regionschef Vibeke Larsen, ASE i Fyns Amt.

Tallene fra Fyns Amt svarer meget præcist til tallene på landsplan. Her vurderer 29 pct. af virksomhederne, at de forventer en bedre økonomisk situation til næste år. 62 pct. forventer, at deres situation vil være uændret, mens 9 pct. tilkendegiver, at deres vilkår vil blive forværret.