I det fynske folks tjeneste

Fynske virksomheder ser lyst på det nye år

Tre ud af ti fynske virksomheder forventer at deres økonomiske situation bliver forbedret i det nye år.

-

Der er optimisme at spore hos det fynske erhvervsliv efter et år med massefyringer og økonomisk tilbagegang. Det viser en analyse foretaget af ASE, A-kassen for Selvstændige.

Tre ud af ti virksomheder i amtet forventer, at deres økonomiske situation vil blive forbedret i 2004, men langt størsteparten af virksomhederne vurderer dog, at deres økonomiske situation vil være uændret i det nye år.

Også når det gælder beskæftigelsen er de fynske virksomheder optimistiske. Femten procent forventer, at de vil ansætte flere medarbejdere i 2004 - størsteparten regner med det samme antal ansatte, mens seks procent vil afskedige medarbejdere.

Forventningerne til økonomien i 2004 på Fyn er en lidt mere optimistiske end landsgennemsnittet.