Fynsværket skal omlægge Odense Å

Fynsværket skal nu flytte Odense Å  mod øst for at undgå at værkets varme og miljøskadelige kølevand udledes direkte i åen. Til gengæld slipper Fynsværket for at opføre et køletårn til 70 mio. kr. Det besluttede Fyns Amt torsdag.

-

Fynsværket skal nu flytte Odense Å  mod øst for at undgå at værkets varme og miljøskadelige kølevand udledes direkte i åen. Til gengæld slipper Fynsværket for at opføre et køletårn til 70 mio. kr. Det besluttede Fyns Amt torsdag.


Skade på havmiljøet
Siden 1990 har Fynsværket haft dispensation til at udlede store mængder varmt kølevand direkte i Odense Fjord.  Vandet er 8-10 grader varmere end det vand, der er i fjorden, og det betyder, at vandet har miljøskadelig påvirkning på dyr og planter. Blandt andet er der øget vækst af søsalat og dyre- og planteplankton dør ved passage gennem kølevandssystemet.


Miljøorganisationen NOAH og Danmarks Sportsfiskerforbund har gentagne gange klaget over udledningerne, og i marts 2002 udløber Miljøstyrelsens dispensation til udledningerne.


Omlægning af åen
Tidligere har socialdemokratiet og de private foreninger krævet at Fynsværket opfører et køletårn til 70 mio. kr, hvor vandet kan afkøles inden det udledes i åen. Fynsværket har antydet, at et krav om et køletårn kunne betyde, at værket måtte lukke.


Men torsdag vedtog et flertal i amtets Teknik- og Miljøudvalg en helt ny løsning, der kun vil koste Fynsværket 10-15 mio. kr.


Den nye løsningsmodel indebærer, at Fynsværket skal omlægge et stykke af Odense Å, så kølevandet ikke udledes direkte i åen. Det betyder at kølevandet kan løbe for sig selv i den gamle kanal og først løber sammen med vandet fra åen længere ude i fjorden.


Begrænsninger om sommeren
Samtidig skal Fynsværket begrænse udledningerne om sommeren, men til gengæld får værket tilladelse til at udlede mere om vinteren, hvor det varme vand hurtigere bliver afkølet i det kolde fjordvand.


Et flertal af Venstre og Konservative står bag den nye løsningsmodel, mens Socialdemokratiet og SF tog forbehold, da de først ønsker at rådføre sig med deres grupper.