Fyret fynbo vandt over sin arbejdsgiver

Det var forkert af Strib Svømmehal at afskedíge sin halinspektør. Det besluttede et snævert flertal i Højesteret.

Snævert højesteret-flertal gav fynbo medhold

Selv om en ansat til en vis grad tilsidesætter sine forpligtelser på sit arbejde, kan der være så tungtvejende grunde til det, at arbejdsgiveren ikke har ret til at afskedige den ansatte.
Det blev Højesterets konklusion i en dom, hvor den tidligere halinspektør i Strib Svømmehal, Bent Reif, nu har fået rettens ord for, at han blev afskediget uberettiget i slutningen af 1996. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.
Med dommerstemmerne 3-2 omstødte Højesteret samtidig en dom fra Landsretten, der tidligere havde givet arbejdsgiveren Strib Svømmehal medhold.
Da den dengang 54-årige halinspektør blev afskediget på grund af samarbejdsproblemer, havde der gennem længere tid været en tvist mellem den vestfynske svømmehals forretningsudvalg og Bent Reif. Striden handlede om åbningstiderne i svømmehallen. Halinspektøren nægtede at have foreslået ændrede åbningstider og krævede et dementi af forretningsudvalgets formand. Dementiet dukkede aldrig op. I stedet blev Bent Reif fyret.